Rozpočet 2019

Plán rozpočtových příjmů a výdajů na příslušný kalendářní rok:

  • Výdaje:     499 220 000,- Kč
  • Příjmy:      499 220 000,- Kč

Aktuality

 
Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě
Partyzánské náměstí 2633/7, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava,
tel.: 596 200 111, fax: 596 118 661, podatelna@zuova.cz,
Datová schránka: pubj9r8