Rozpočet 2021

Plán rozpočtových příjmů a výdajů na příslušný kalendářní rok:

  • Výdaje: 633.300.000 Kč
  • Příjmy:  633.300.000 Kč

Rozpočet 2020

Plán rozpočtových příjmů a výdajů na příslušný kalendářní rok:

  • Výdaje:  509.100.000 Kč
  • Příjmy:  509.100.000 Kč
 

Aktuality

 
Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě
Partyzánské náměstí 2633/7, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava,
tel.: 596 200 111, fax: 596 118 661, podatelna@zuova.cz,
Datová schránka: pubj9r8