Prohlášení o ochraně osobních údajů

Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě , Partyzánské nám. 2366/7, 702 00 Moravská Ostrava, IČ:71009693, státní příspěvková organizace nezapsaná ve veřejném rejstříku, zřízená podle zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, („Zdravotní ústav“) si klade za cíl chránit Vaše soukromí. Přeje si, abyste byli ujištěni, že Vaše osobní údaje jsou chráněny v maximální možné míře, která odpovídá technické úrovni dostupných prostředků, a že s Vašimi osobními údaji nakládá s řádnou péčí a v souladu s jeho povinnostmi vyplývajícími z platných právních předpisů týkajících se ochrany osobních údajů a soukromí (zejména Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679, obecné nařízení o ochraně osobních údajů).

V zásadách ochrany soukromí a osobních údajů (dále jen „Zásady“) se dočtete, jak Zdravotní ústav získává a zpracovává Vaše osobní údaje, když využíváte jeho služby. Tyto Zásady upravují to, jak bude Zdravotní ústav nakládat s Vašimi osobními údaji, při výkonu své činností a rovněž v souvislosti s návštěvou webových stránek Zdravotního ústavu (www.zuova.cz), jakož i v dalších případech zpracování osobních údajů Zdravotním ústavem.

O Vašich právech a informacích, které jsme povinni Vám sdělit v souvislosti se zpracováním osobních údajů, které vykonáváme podle zákona nebo ve veřejném zájmu se dočtete ZDE.

Aktuality

 
Easy To Read
Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě
Partyzánské náměstí 2633/7, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava,
tel.: 596 200 111, fax: 596 118 661, podatelna@zuova.cz,
Datová schránka: pubj9r8
Web: zuova.cz