Národní referenční laboratoř pro papillomaviry a polyomaviry

Ministerstvo zdravotnictví schválilo změnu převedení Národní referenční laboratoře pro papillomaviry a polyomaviry z Ústavu hematologie a krevní transfuze na Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě ke dni 30.11.2022.

Laboratoř plní v současné době tyto úkoly:

  • Provádí průkaz DNA HPV (L1) metodou real-time PCR ve vzorcích výtěrů z cervixu (detekce typů low-risk HPV  6, 11, 40, 42, 43, 44, 54, 61, 70  a high-risk 16, 18, 26, 31, 33, 35, 39, 45, 51, 52, 53, 56, 58, 59, 66, 68, 69, 73, 82)
  • Provádí průkaz DNA HPV (L1) metodou real-time PCR v bioptických vzorcích (detekce typů low-risk HPV  6, 11, 40, 42, 43, 44, 54, 61, 70  a high-risk 16, 18, 26, 31, 33, 35, 39, 45, 51, 52, 53, 56, 58, 59, 66, 68, 69, 73, 82)
  • Provádí průkaz DNA HPV (celogenomové próby) metodou Hybrid Capture® 2 ve vzorcích výtěrů z cervixu (detekce typů low-risk HPV  6, 11, 42, 43, a 44  a high-risk 16, 18, 31, 33, 35, 39, 45, 51, 52, 56, 58, 59 a 68)
  • Provádí typizaci HPV (L1) metodou real-time PCR (rozlišení typů low-risk HPV  6, 11, 40, 42, 43, 44, 54, 61, 70 a high-risk 16, 18, 26, 31, 33, 35, 39, 45, 51, 52, 53, 56, 58, 59, 66, 68, 69, 73, 82)
  • Provádí průkaz DNA BKV metodou real-time PCR ve vzorcích krve a moči 
  • Provádí průkaz DNA JCV metodou real-time PCR ve vzorcích likvoru
  • Příprava a vyhodnocování externího hodnocení kvality „Detekce papilomaviru amplifikačně“ v rámci celostátního systému kontroly práce diagnostických laboratoří, které organizuje AP CEM SZÚ
  • Konzultační činnost při diagnostice HPV

Kontakt
RNDr. Ruth Tachezy, Ph. D. - vedoucí NRL
Adresa elektronické pošty tachezr@natur.cuni.cz
Telefon +420 325 873 922, +420 221 951 723

Mgr. Jakub Mrázek
Adresa elektronické pošty jakub.mrazek@zuova.cz
Telefon +420 596 200 256

Mgr. Markéta Homolová
Adresa elektronické pošty marketa.homolova@zuova.cz
Telefon +420 596 200 242

Aktuality

 
Easy To Read
Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě
Partyzánské náměstí 2633/7, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava,
tel.: 596 200 111, fax: 596 118 661, podatelna@zuova.cz,
Datová schránka: pubj9r8
Web: zuova.cz