Národní referenční laboratoř pro mykologickou diagnostiku

NRL pro mykologickou diagnostiku při Zdravotním ústavu se sídlem v Ostravě byla zřízena Ministerstvem zdravotnictví České republiky (MZČR) ke dni zveřejnění informace ve Věstníku MZČR 31. 5 2022. Specializované pracoviště NRL pro mykologickou diagnostiku se zabývá řešením problematiky mykotických infekcí v rozsahu:

 • sledování epidemiologické situace výskytu klinicky významných izolátů mikroskopických hub (např. kvasinek z hemokultur, vláknitých hub v dolních cestách dýchacích, trendy výskytu antropofilních, zoofilních a geofilních dermatofytů) v ČR,
 • sledování výskytu kryptických a raritních druhů mikromycetů, původců mykotických onemocnění v ČR ve spolupráci s NRL pro antimykotika,
 • edukace a spolupráce s rutinními laboratořemi (doporučení metod, postupů pro identifikace mikromycetů, kultivačních médií, seznámení s epidemiologickou situací v ČR apod.),
 • další výzkumná činnost – zdokonalování molekulárních metodik průkazu DNA, druhové identifikace mykotického agens přímo z klinického materiálu a včasné diagnostiky invazivních a chronických mykotických infekcí s využitím fungálních biomarkerů,
 • koordinace, podíl na přípravě a příprava okružních vzorků pro Externí hodnocení kvality (EHK) laboratoří v rozsahu EHK pro Mykologickou diagnostiku (č. 1255), Kultivaci a identifikaci vláknitých hub (č. 1273).

NRL zajišťuje následující služby:

Konfirmace rodové a druhové identifikace nálezů z klinického materiálu

 • Možnost konfirmace identifikace kvasinek z významných klinických materiálů (např. z hemokultur) s využitím pokročilých kultivačních technik a sekvenace LSU rDNA
 • Možnost konfirmace identifikace klinických nálezů kvasinkovitých a vláknitých mikromycetů z klinického materiálu (např. tkáně, likvoru, bronchoalveolární tekutiny apod., s využitím pokročilých kultivačních technik a sekvenace oblastí ITS, LSU a ß-tubulinu)
 • Možnost konfirmace identifikace dermatofytů s využitím pokročilých kultivačních technik, širšího spektra kultivačních médií a sekvenace ITS1-4 rDNA zaslaného kmene a analýza klinického vzorku přímou detekcí DNA metodou PCR

Přímá diagnostika importovaných endemických mykóz

 • Analýza klinického vzorku mikroskopicky, kultivačně, přímou detekcí DNA ve vzorku, podrobná identifikace suspektních klinických vzorků a kmenů kultivovaných z klinického materiálu (s využitím sekvenace oblastí ITS a LSU rDNA)

Nepřímá diagnostika mykotických infekcí

 • Možnost konfirmace standardně používaných mykotických biomarkerů (koncentrace galaktomananu v séru a bronchoalveolární laváži, 1,3-ß-D-glukanu v séru referenční metodou, průkaz glukuronoxylomananového antigenu v séru, likvoru a moči metodou LFA)
 • Možnost průkazu specifických Ig A, G a M proti Aspergillus fumigatus a Candida albicans spolu se stanovením avidity IgG proti A. fumigatus, které se mohou diagnosticky uplatnit v diferenciální diagnostice aspergilózy

Výstupem výše zmíněných činností jsou autorské a spoluautorské publikace, které rozvíjejí přístupy k diagnostice mykotických infekcí a další literární přehledy získaných dat:

 • Dobias, R.; Jaworska, P.; Tomaskova, H.; Kanova, M.; Lyskova, P.; Vrba, Z.; Holub, C.; Svobodová, L.; Hamal, P.; Raska, M. Diagnostic value of serum galactomannan, (1,3)-ß-d-glucan, and Aspergillus fumigatus-specific IgA and IgG assays for invasive pulmonary aspergillosis in non-neutropenic patients. Mycoses 2018, 61, 576-586, doi:10.1111/myc.12765.
 • Dobiáš, R.; Kantorová, M.; Jaworská, P.; Hamal, P.; Mrázek, J. Využití PCR-HRMA při přímé detekci a identifikaci původců dermatofytóz z klinických vzorků. Ces. Slov. Derm. 2018, 93.
 • Hubka, V.; Čmoková, A.; Peano, A.; Větrovský, T.; Dobiáš, R.; Mallátová, N.; Lysková, P.; Mencl, K.; Janouškovcová, H.; Stará, J. Zoonotické dermatofytózy: klinický obraz, diagnostika, etiologie, léčba, epidemiologická situace u nás. Ces. Slov. Derm. 2018, 93.
 • Kocmanová, I.; Lysková, P.; Chrenková, V.; Olišarová, P.; Dobiáš, R.; Janouškovcová, H.; Soukupová, H.; Mallátová, N.; Svobodová, L.; Hamal, P., et al. Nosocomial candidemia in the Czech Republic in 2012–2015: results of a microbiological multicentre study. Epidemiol. Mikrobiol. Imunol. 2018, 67, 3-10.
 • Lysková, P.; Dobiáš, R.; Kuklová, I.; Mallátová, N.; Čmoková, A.; Kolařík, M.; Vojtíšková, V.; Karpetová, L.; Hubka, V. Pět případů lidských dermatofytóz vyvolaných zoofilním druhem Trichophyton erinacei přeneseným z ježků. Čes-slov. Derm 2018, 6, 237-243.
 • Dobias, R.; Filip, M.; Vragova, K.; Dolinska, D.; Zavodna, P.; Dujka, A.; Linzer, P.; Jurek, P.; Studena, B.; Cerna, E., et al. Successful surgical excision of cerebral abscess caused by Fonsecaea monophora in an immunocompetent patient and review of literature. Folia microbiologica 2019, 64, 383-388, doi:10.1007/s12223-018-0661-9.
 • Káňová, M.; Dobiáš, R.; Liszková, K.; Frelich, M.; Ječmínková, R.; Kula, R. Presepsin in the diagnostics of sepsis. Vnitrni lekarstvi 2019, 65, 497-505.
 • Dobiáš, R.; Havlíček V. Chromoblastomykózy a feohyfomykózy – patogeneze a laboratorní diagnostika. Klin. Mikrobiol. Inf. Lek. 2020, 26, 69-75.
 • Dobiáš, R.; Havlíček V. Chromoblastomykózy a feohyfomykózy, výskyt opomíjených mykotických onemocnění. Klin. Mikrobiol. Inf. Lek. 2020, 26, 54-61.
 • Lysková, P.; Dobiáš, R.; Čmoková, A.; Kolařík, M.; Hamal, P.; Šmatláková, K.; Hušek, J.; Mencl, K.; Mallátová, N.; Poláčková, Z. An Outbreak of Trichophyton quinckeanum Zoonotic Infections in the Czech Republic Transmitted from Cats and Dogs. Journal of Fungi 2021, 7, 684, doi:10.3390/jof7090684.
 • Dobiáš, R.; Káňová, M.; Petejová, N.; Pisti, Š.K.; Bocek, R.; Krejčí, E.; Stružková, H.; Cachová, M.; Tomášková, H.; Hamal, P., et al. Combined Use of Presepsin and (1,3)-β-D-glucan as Biomarkers for Diagnosing Candida Sepsis and Monitoring the Effectiveness of Treatment in Critically Ill Patients. Journal of Fungi 2022, 8, 308.

Kontakt
Mgr. Radim Dobiáš, Ph.D. – vedoucí NRL
Adresa elektronické pošty radim.dobias@zuova.cz
Telefon + 420 596 200 239

Partyzánské náměstí 2633/7
Moravská Ostrava
702 00 Ostrava

Aktuality

 
Easy To Read
Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě
Partyzánské náměstí 2633/7, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava,
tel.: 596 200 111, fax: 596 118 661, podatelna@zuova.cz,
Datová schránka: pubj9r8
Web: zuova.cz