Národní referenční laboratoř pro komunální hluk

Předmět činnosti:

A) Referenční (rozhodčí) činnosti:
provádí referenční (rozhodčí) expertízy (měření, výpočty, posouzení atd.) v případech odvolání a stížností na postup orgánů ochrany veřejného zdraví jako podklad pro rozhodnutí odvolacího orgánu

B) Speciální měření a poradenství:
provádí resp. se podílí na náročných měřeních a expertízách vyžadujících speciální vybavení nebo postupy na základě požadavků jednotlivých subjektů hygienické služby i dalších subjektů, zejména z oblasti státní správy provádí poradenskou činnost v oblasti techniky a softwarového vybavení pro měření hluku v komunálním prostředí a jeho hodnocení NRL se podílí na projektu III Monitoringu a má přístup k primárním datům tohoto projektu

C) Metodická činnost:
připravuje podklady pro novelizaci legislativy v oblasti měření a hodnocení hluku v komunálním prostředí vytváří, zpracovává nebo posuzuje návrhy postupů měření, výpočtů, hodnocení a technického vybavení včetně programů pro elektronické zpracování, jako podklad pro metodická opatření hlavního hygienika ČR účastní se ve spolupráci se SZÚ tvorby podkladů pro hlavního hygienika ČR ve věci vyhlašování limitů metodicky vede příslušná pracoviště hygienické služby podílí se na výukové a školící činnosti v rámci ILF a IDVPZ organizuje konzultační dny, semináře a kurzy pro pracovníky hygienické služby podílí se na mezinárodní normalizaci v daném oboru

D) Výzkumná a vývojová činnost
zkoumá a vyvíjí měřicí a výpočetní postupy a zpracovatelské programy jak pro vlastní potřebu, tak pro běžné užití pracovišti hygienické služby a provádí jejich validaci podílí se na aplikovaném výzkumu, přitom spolupracuje se SZÚ, jinými odbornými pracovišti a odbornými společnostmi v ČR i zahraničí spolupracuje s dalšími pracovišti i mimo resort zdravotnictví, které mají podobný obor činnosti sleduje odbornou technickou literaturu pro informaci pracovišť v ČR a případnou

Speciální samostatné stránky NRL pro komunální hluk.

hluk.nrl.cz

Kontakt
Ing. Dana Potužníková, Ph.D.
Adresa elektronické pošty dana.potuznikova@zuova.cz

Tvardkova 1191
562 01  Ústí nad Orlicí
Tel: +420 733 743 087

Aktuality

 
Easy To Read
Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě
Partyzánské náměstí 2633/7, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava,
tel.: 596 200 111, fax: 596 118 661, podatelna@zuova.cz,
Datová schránka: pubj9r8
Web: zuova.cz