Otázky a odpovědi HIVPro koho je vyšetření určeno?
Pro širokou veřejnost. Pro všechny, kteří chtějí poznat svůj HIV status, byli vystaveni riziku nebo si nejsou jisti. Osoby mladší 15 let lze vyšetřit jen za přítomnosti a souhlasu zákonného zástupce.
Kdy by se mělo vyšetření provést v případě rizikového chování?
Optimálně po uplynutí 3 měsíců od doby rizikového chování, minimálně však po 14 dnech. V případě dřívějšího testování doporučuje kontrolní test po uplynutí 3 měsíců.
Musí se do poradny objednat?
Nemusí. Zájemci o bezplatné anonymní testování přichází do poradny přímo, bez předchozího objednání, posadí se do čekárny a vyčkají na vyzvání zdravotní sestry nebo poradce. Vyšetřeni probíhá podle pořadí, v jakém se zájemci dostaví k testování.
Je zajištěna úplná anonymita?
Ano, v žádné fázi testování HIV nikdo nezná jméno ani identifikační údaje testované osoby. Při pozitivním výsledku, tj. při zachycení protilátek v laboratoři a následném potvrzení Národní referenční laboratoří ve Státním zdravotním ústavu v Praze, platí ze zákona, že testovaná osoba musí vyjít z anonymity, identifikovat se a následně se začít léčit v AIDS centru. Anonymita při testování HIV je zajištěna i v případě souběžného testování na syfilis a hepatitidy, které je ze zákona možné pouze na jméno. Anonymitou se nerozumí, že by testovaná osoba nemohla být viděna jinými osobami před testováním!
Jak probíhá vyšetření?
Před testem probíhá krátký pohovor s poradcem, který určí vhodnost vyšetření. Zájemci je přiděleno číslo, pod kterým je veden v laboratoři. Následně se odebírá srážlivá žilní krev z loketní jamky. Není potřeba přijít na lačno.
Je testování spojeno i s poradenstvím?
Ano, poradci lze klást dotazy z oblasti rizika přenosu HIV, možnosti ochrany před HIV, testování HIV, dispenzarizace a léčby, kdykoliv v průběhu pobytu v poradně.
Jak probíhá laboratorní testování HIV?
Krev se vyšetřuje v akreditované laboratoři moderními testy IV. generace, které prokazují současně protilátky i antigen p24. Díky tomu jsou tyto testy citlivější a mohou prokázat infekci HIV dříve než rychlotesty detekující pouze protilátky. Rychlotesty se v poradně nepoužívají.
Kdy a jak probíhá sdělování výsledků?
Vždy v následující poradně, pokud není domluveno s poradcem jinak. Pokud se jedná o anonymní odběr, pak je výsledek sdělen ústně.
Je možné dostat potvrzení při anonymním bezplatném vyšetření?
Není to možné. Dochází pouze k ústnímu sdělení výsledku.
Potřebuji vystavit potvrzení o výsledku nebo certifikát pro zaměstnavatele, výjezd do zahraničí
V bezplatných poradnách HIV se nevystavuje potvrzení o výsledku (samoplátce) ani certifikát. Tyto služby na Zdravotním ústavu se sídlem v Ostravě zajišťují jiná oddělení po předchozím telefonickém objednání.
Kde mohu dostat další informace nebo rady?
Informace k testování ve všech poradnách HIV/AIDS jsou poskytovány na nepřetržité bezplatné anonymní lince 800 800 980, kterou zajišťuje Česká společnost pro AIDS pomoc
Informace k testování v brněnské poradně HIV/AIDS (sdílená poradna ZÚ Ostrava a SZÚ Brno) jsou poskytovány také na lince: 724 810 125 (v provozu pondělí - pátek 7:30 – 15:00)

Aktuality

 
Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě
Partyzánské náměstí 2633/7, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava,
tel.: 596 200 111, fax: 596 118 661, podatelna@zuova.cz,
Datová schránka: pubj9r8