Oddělení obchodní

Oddělení zaměřuje svou činnost na oblast obchodu v celém spektru nabízených služeb Zdravotního ústavu. Vzhledem k náročnosti nabízených služeb úzce spolupracuje s jednotlivými centry. Při své práci se řídí etickým kodexem, který podporuje loajalitu obchodníků k firmě a zároveň zaručuje kreativní přístup k práci

Náplň činnosti:

  • zajišťuje přímou komunikace se stávajícími a novými zákazníky
  • připravuje nabídky a výběrová řízení
  • zajišťuje vznik objednávek a smluv a dohlíží na jejich realizaci
  • systematicky eviduje obchodní činnost do CRM
  • připravuje podklady pro reklamní kampaně
  • navrhuje cenové strategie a vytváří motivační programy pro klienty
  • zpracovává údaje o konkurenci a trhu
  • připravuje statické podklady pro analýzu nabízených produktů, analyzuje ceny produktů
  • sleduje legislativu a navrhuje zaměření obchodní činnosti

Kontaktní osoby

Ing. Pavel Jurčík - vedouci oddělení
731 691 568

Moravskoslezský kraj

Ing. Daria Heidlerová
605 708 679

Ing. Marcela Stašková
605 708 679

Moravskoslezský kraj - klinické laboratoře

Mgr. Markéta Pomiklová
733 743 068

PhDr. Ivana Vidličková
733 743 067

RNDr. Romana Mašková
596 200 385

Olomoucký kraj

Ing. Radka Sosík
725 065 809

Kraj Vysočina

Škorpíková Jiřina
731 622 299

Zlínský kraj

Petra Kloudová
603 560 890

Jihomoravský kraj

Dominik Bednář
731 622 299


Ing. Pavel Jurčík - vedoucí oddělení
Telefon 596 200 226
Telefon 731 691 568
Adresa elektronické pošty pavel.jurcik@zuova.cz
Pracoviště: Ostrava

Aktuality

 
Easy To Read
Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě
Partyzánské náměstí 2633/7, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava,
tel.: 596 200 111, fax: 596 118 661, podatelna@zuova.cz,
Datová schránka: pubj9r8
Web: zuova.cz