Oddělení nákupu a veřejných zakázek

  • vede evidenci komodit veřejného nakupování pro jednotlivé položky, které tvoří veřejné zakázky ZÚ,
  • poskytuje výstupy pro plánování, přípravu, realizaci a hodnocení veřejných zakázek,
  • procesně realizuje nákup materiálu a služeb pro zajištění provozu jednotlivých center,
  • vystavuje, uzavírá, odesílá a zajišťuje akceptaci objednávek na nákup materiálu a služeb,
  • eviduje objednávky,
  • provádí kompletaci objednávek, porovnání souladu dodacích listů a faktur, poté předává zkompletované faktury na účtárnu k zaúčtování,
  • administruje výběrová a zadávací řízení mimo režim a v režimu zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů,
  • eviduje veřejné zakázky v ekonomicko-provozním systému,
  • poskytuje metodickou podporu všem zaměstnancům ZÚ při přípravě veřejných zakázek,
  • zajišťuje plnění uveřejňovacích povinností vyplývajících ze zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.

Mgr. Tomáš Zachar - vedoucí oddělení
Telefon 596 200 345
Telefon 731 138 161
Adresa elektronické pošty tomas.zachar@zuova.cz
Pracoviště: Ostrava

Pavlína Vránová - zástupce vedoucího oddělení
Telefon 596 200 442
Telefon 739 685 652
Adresa elektronické pošty pavlina.vranova@zuova.cz
Pracoviště: Ostrava

Aktuality

 
Easy To Read
Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě
Partyzánské náměstí 2633/7, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava,
tel.: 596 200 111, fax: 596 118 661, podatelna@zuova.cz,
Datová schránka: pubj9r8
Web: zuova.cz