Oddělení klinické biochemie

Oddělení klinické biochemie nabízí široké spektrum biochemických, imunochemických
a hematologických vyšetření analytů krve a moči.

K základní metodikám patří biochemické vyšetření ze séra (stanovení elektrolytů, substrátů, enzymů, proteinů), vyšetření moče (chemické stanovení moče a močového sedimentu) a analýza hematologických parametrů (krevní obraz, pěti-populační diferenciální rozpočet leukocytů, koagulace, sedimentace). Kromě rutinních vyšetření je v nabídce řada specializovaných imunochemických analýz (stanovení hormonů, tumormarkerů, kardiomarkerů a kostních markerů).


Mgr. Jana Chlopčíková - vedoucí oddělení
Telefon 596 200 428
Adresa elektronické pošty jana.chlopcikova@zuova.cz
Pracoviště: Ostrava

Mgr. Veronika Tichá - zástupce vedoucí oddělení
Telefon 596 200 339
Adresa elektronické pošty veronika.ticha@zuova.cz
Pracoviště: Ostrava

Aktuality

 
Easy To Read
Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě
Partyzánské náměstí 2633/7, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava,
tel.: 596 200 111, fax: 596 118 661, podatelna@zuova.cz,
Datová schránka: pubj9r8
Web: zuova.cz