Nabídka nástavbových vyšetření pro bakteriologické a mykologické laboratoře

Laboratoř bakteriologie Ostrava:

 • Průkaz bakteriálních toxinů metodou RPLA: Staphylococcus aureus – enterotoxiny A-D, TSST-1, Clostridium perfringens a Bacillus cereus – enterotoxiny
  Kontakt: Mgr. Tereza Prokopová, 596 200 338, tereza.prokopova@zuova.cz
 • Průkaz genů stx1 a stx 2 pro produkci shiga toxinů u kmenů Escherichia coli.
 • Kontakt: PhDr. Martina Kubaczková, 596 200 356, martina.kubaczkova@zuova.cz
 • Sérotypizace střevních patogenů: Salmonella sp., Shigella sp., Yersinia sp., Escherichia coli.
  Kontakt: PhDr. Martina Kubaczková, 596 200 356, martina.kubaczkova@zuova.cz
 • Identifikace bakteriálních kmenů metodou hmotnostní spektrometrie MALDI-TOF MS.
  Kontakt: Mgr. Tereza Prokopová, 596 200 425, tereza.prokopova@zuova.cz
 • Identifikace bakteriálních kmenů metodou sekvenace genu pro 16S rRNA.
  Kontakt: Mgr. Tereza Prokopová, 596 200 425, tereza.prokopova@zuova.cz

Laboratoř pro diagnostiku mykobakterií:

Kontakt: Mgr. Vít Ulmann (veškerá vyšetření), RNDr. Jiřina Stolaříková (citlivosti): 596 200 144, vit.ulmann@zuova.cz, jirina.stolarikova@zuova.cz

 • Podrobná identifikace izolátů mykobakterií (všechny platně popsané druhy).
 • Stanovení profilu citlivosti izolátů TBC a atypických mykobakterií s hodnotou MIC a interpretací. Základní antituberkulotika a náhradní antiinfektiva.
 • Stanovení mykobaktericidní účinnosti dezinfekčních prostředků.
 • Vyšetření vzorků z prostředí na přítomnost mykobakterií (voda, pevné matrice).

Laboratoř klinické mykologie:

Kontakt: Mgr. Radim Dobiáš, 596 200 239, radim.dobias@zuova.cz

 • Podrobná identifikace kvasinek, kvasinkovitých mikroorganismů a hyfomycetů s využitím většího spektra kultivačních médií a sekvencí ITS, ß-tubulin.
 • Průkaz Pneumocystis jirovecii, mikroskopicky + PCR z BAT a indukovaného sputa.
 • Průkaz panfungálního antigenu ß-1,3-D glukanu ze séra diagnostickým kitem Fungitell ®.
 • Průkaz galaktomananu, antigenu rodu Aspergillus ze séra a BAT.
 • Měření hladin specifických protilátek, imunoglobulínů třídy A, G, M proti Aspergillus fumigatus metodou ELISA.
 • Měření hladin specifických protilátek, imunoglobulínů třídy A, G, M proti Candida albicans.
 • Průkaz glukuronoxylomananového antigenu Cryptococcus neoformans z likvoru, séra a moči metodou LFA.

Laboratoř pro přípravu imunomodulátorů:

 • Příprava mikrobiálních vakcín z autologních kmenů.
  Kontakt: Ing. Iva Sárová, 596 200 259, 230, iva.sarova@zuova.cz

Aktuality

 
Easy To Read
Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě
Partyzánské náměstí 2633/7, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava,
tel.: 596 200 111, fax: 596 118 661, podatelna@zuova.cz,
Datová schránka: pubj9r8
Web: zuova.cz