Národní referenční laboratoř pro využití GIS v ochraně a podpoře veřejného zdraví

Částkou 4 Věstníku Ministerstva zdravotnictví ČR z dubna 2005 bylo vyhlášeno zřízení Národní referenční laboratoře pro využití GIS v ochraně a podpoře veřejného zdraví ve Zdravotním ústavu se sídlem v Ostravě.

Náplň činnosti:

 • GIS analýza rutinně sbíraných zdravotních dat
 • GIS analýza epidemiologických studií
 • GIS analýza vybraných dat celostátního monitoringu
 • využití GIS pro zefektivnění činnosti hygienické služby
 • rozptylové modely velkých emisních zdrojů - autorizované zpracování rozptylových studií
 • rozptylové modely mobilních emisních zdrojů - autorizované zpracování rozptylových studií
 • modely hlukové zátěže
 • zpracování strategických hlukových map ČR

Složení NRL:

 • Ing. Jiří Michalík, Ph.D. - pověřen vedením NRL, rozptylové modely, specialista GIS, hlukové studie
 • Ing. Hana Tomášková, Ph.D. - biostatistik
 • RNDr. Pavla Polaufová - specialista GIS
 • MUDr. Ivan Tomášek - lékař - epidemiolog
 • Mgr. Ondřej Volf - specialista GIS, hlukové studie
 • MUDr. Anna Šplíchalová, Ph.D. - lékař - epidemiolog

Organizační útvary ZÚ zapojené do činnosti NRL:

 • Činnost NRL pro GIS - Oddělení faktorů prostředí - Centrum hygienických laboratoří
 • Oddělení informačních a komunikačních technologií - Centrum technické

Kontaktní osoba:Ing. Jiří Michalík, Ph.D. - vedoucí NRL
Partyzánské náměstí 2633/7
Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava
Telefon 596 200 213
Adresa elektronické pošty jiri.michalik@zuova.cz

Aktuality

 
Easy To Read
Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě
Partyzánské náměstí 2633/7, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava,
tel.: 596 200 111, fax: 596 118 661, podatelna@zuova.cz,
Datová schránka: pubj9r8
Web: zuova.cz