Národní referenční laboratoř pro využití GIS v ochraně a podpoře veřejného zdraví

Částkou 4 Věstníku Ministerstva zdravotnictví ČR z dubna 2005 bylo vyhlášeno zřízení Národní referenční laboratoře pro využití GIS v ochraně a podpoře veřejného zdraví ve Zdravotním ústavu se sídlem v Ostravě.

Náplň činnosti:

 • GIS analýza rutinně sbíraných zdravotních dat
 • GIS analýza epidemiologických studií
 • GIS analýza vybraných dat celostátního monitoringu
 • využití GIS pro zefektivnění činnosti hygienické služby
 • rozptylové modely velkých emisních zdrojů - autorizované zpracování rozptylových studií
 • rozptylové modely mobilních emisních zdrojů - autorizované zpracování rozptylových studií
 • modely hlukové zátěže
 • zpracování strategických hlukových map ČR

Složení NRL:

 • Ing. Jiří Michalík, Ph.D. - pověřen vedením NRL, rozptylové modely, specialista GIS, hlukové studie
 • Ing. Hana Tomášková, Ph.D. - biostatistik
 • RNDr. Pavla Polaufová - specialista GIS
 • MUDr. Ivan Tomášek - lékař - epidemiolog
 • Mgr. Ondřej Volf - specialista GIS, hlukové studie
 • MUDr. Anna Šplíchalová, Ph.D. - lékař - epidemiolog

Organizační útvary ZÚ zapojené do činnosti NRL:

 • Činnost NRL pro GIS - Oddělení faktorů prostředí - Centrum hygienických laboratoří
 • Oddělení informačních a komunikačních technologií - Centrum technické

Dokumenty

Kontaktní osoba:Ing. Jiří Michalík, Ph.D. - vedoucí NRL
Partyzánské náměstí 2633/7
Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava
Telefon 596 200 213
Adresa elektronické pošty jiri.michalik@zuova.cz

Aktuality

Přehled testování COVID-19 v laboratořích ZÚ Ostrava na území MSK
Přehled testování na přítomnost COVID-19 v laboratořích ZÚ Ostrava na území MSK
16. 3. 2021

Očkování je cesta
Očkování je cesta
19. 3. 2021

Nabídka zaměstnání
Dopravní referent
23. 7. 2021

Přesun 2. dávky očkování proti Covid-19
Přesun 2. dávky vakcíny lze na jednotlivých pracovištích domluvit telefonicky
12. 7. 2021

Akce voda ze studny prodloužena do 31. 08. 2021.
Využite akční nabídku rozboru vody ze studny
30. 6. 2021

»Zobrazit všechny aktuality
 
Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě
Partyzánské náměstí 2633/7, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava,
tel.: 596 200 111, fax: 596 118 661, podatelna@zuova.cz,
Datová schránka: pubj9r8