Národní referenční laboratoř pro využití GIS v ochraně a podpoře veřejného zdraví

Náplň činnosti:

 • GIS analýza rutinně sbíraných zdravotních dat
 • GIS analýza zdravotních dat pro epidemiologické studie
 • GIS analýza vybraných dat celostátního monitoringu
 • využití GIS pro zefektivnění činnosti hygienické služby
 • rozptylové modely velkých emisních zdrojů - autorizované zpracování rozptylových studií
 • rozptylové modely mobilních emisních zdrojů - autorizované zpracování rozptylových studií
 • tvorba modelů hlukové zátěže
 • zpracování strategických hlukových map ČR
 • metodické vedení pracovníků hygienické služby
 • tvorba mapových aplikací pro podporu činnosti orgánů ochrany veřejného zdraví

Složení NRL:

 • Ing. Jiří Michalík, Ph.D. - pověřen vedením NRL, rozptylové modely, specialista GIS, hlukové studie
 • Mgr. Ondřej Volf - specialista GIS, hlukové studie
 • Ing. Tomáš Peňáz, Ph.D. – geoinformatik, kartograf
 • Ing. Hana Tomášková, Ph.D. - biostatistik
 • MUDr. Ivan Tomášek - lékař - epidemiolog
 • MUDr. Anna Šplíchalová, Ph.D. - lékař - epidemiolog

Organizační útvary ústavu zapojené do činnosti NRL:

 • Centrum hygienických laboratoří, oddělení faktorů prostředí
 • Centrum zdravotnických služeb, oddělení podpory zdraví

Kontaktní osoba:

Ing. Jiří Michalík, Ph.D. 
Partyzánské náměstí 2633/7
Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava
Telefon 596 200 213
Adresa elektronické pošty jiri.michalik@zuova.cz

Aktuality

 
Easy To Read
Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě
Partyzánské náměstí 2633/7, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava,
tel.: 596 200 111, fax: 596 118 661, podatelna@zuova.cz,
Datová schránka: pubj9r8
Web: zuova.cz