Národní referenční laboratoř pro legionely

Zkušební laboratoř akreditovaná ČIA pod č.1393
Vedoucí : RNDr. Vladimír Drašar
Tel.: 517 333 401
Fax : 517 347 288
E-mail : vdrasar@infos.cz, vladimir.drasar@zuova.cz

NRL pro legionely je specializované akreditované pracoviště pro komplexní řešení problematiky těchto mikrobů. Zajišťuje následující :

1. Klinická mikrobiologie.

 • kultivace respiračních sekretů a jakéhokoliv dalšího materiálu na legionely - minimální doba pro hlášení výsledku jsou 3 dny
 • průkaz sekrece močového antigenu legionel. Test je pozitivní 4-5 den po vzniku onemocnění. Trvá 3 hodiny. Je validován pro L.pneumophila sg.1. Dokáže odhalit i další serologické skupiny ( 5,6,8,10, 12 )
 • průkaz protilátek v séru. Test je pozitivní asi u 80 % pacientů. Pro včasnou diagnostiku je třeba spoléhat na první dva. Vzestup protilátek může trvat až 3 týdny.
 • identifikaci a typizaci izolovaných kmenů. Laboratoř má k dispozici séra pro všechny známé druhy a serologické skupiny legionel.
 • poskytuje konzultace klinickým pracovištím.

PCR metodiky u legionel zatím představují jen asi 1%. Tato reakce vyžaduje kvalitní systém jakosti práce s validací. Některé tělní tekutiny mohou obsahovat inhibiční látky. PCR výsledky se přijímají pouze od laboratoří, které mají tuto metodu akreditovánu.

2. Epidemiologie

 • šetření všech legionelóz ( ambulantních, nosokomiálních, profesionálních a cestovních ).
 • výhradní šetření clusterů a epidemií se zdrojem v hotelích. Vyřizuje agendu směrem na centrálu EWGLINET ve Stockholmu.
 • posuzování a hodnocení zdravotních rizik legionel ve zdravotnických zařízeních.

3. Ostatní oblasti.

 • NRL vyšetřuje všechny druhy vod, půdy i stěrů na legionely ( vodovodní, technologické, z chladících věží, jezer, potoků apod.)
 • provádí analýzy a hodnocení rizik na legionely velkých budov, výrobních technologií, chladících věží , lázeňských provozů , bazénů a whirlpoolů apod.). S posouzením podle české a zahraniční ( EU) legislativy.
 • vydává laboratorní protokoly a expertní posudky v českém a anglickém jazyce.
 • může navrhnout zavedení risk assessmentu podle EU Guidelines, July 2003.
 • funguje jako školící pracoviště.

4. Legislativa, mezinárodní spolupráce.

 • Vedoucí NRL je členem expertní skupiny pro legionely WHO, členem řídící skupiny pro legionelovou surveillace EWGLINET, zástupcem ČR s Evropské komisi pro legionelové infekce EWGLI.
 • NRL je spoluautorem EU Guidelines for Control and Prevention of Travel Associated Legionnaires´ Disease. Rovněž tak WHO legislativy pro legionely.
 • NRL má k dispozici veškeré světové technické manuály, směrnice a legislativu pro prevenci legionelóz.
 • Spolupracuje se všemi významnými NRL ( Atlanta, Londýn, Drážďany, Lyon,Adelaide)

Aktuality

Přehled testování COVID-19 v laboratořích ZÚ Ostrava na území MSK
Přehled testování na přítomnost COVID-19 v laboratořích ZÚ Ostrava na území MSK
16. 3. 2021

Očkování je cesta
Očkování je cesta
19. 3. 2021

Nabídka zaměstnání
Dopravní referent
23. 7. 2021

Přesun 2. dávky očkování proti Covid-19
Přesun 2. dávky vakcíny lze na jednotlivých pracovištích domluvit telefonicky
12. 7. 2021

Akce voda ze studny prodloužena do 31. 08. 2021.
Využite akční nabídku rozboru vody ze studny
30. 6. 2021

»Zobrazit všechny aktuality
 
Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě
Partyzánské náměstí 2633/7, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava,
tel.: 596 200 111, fax: 596 118 661, podatelna@zuova.cz,
Datová schránka: pubj9r8