Pozvánka na konferenci

Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje a Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě pořádají ve dnech 21. - 23. listopadu 2023 výroční Slezské dny preventivní medicíny.

K účasti na konferenci jsou pozvány významné osobnosti v oblasti ochrany veřejného zdraví a prevence onemocnění, zástupci vědeckých institucí, vysokých škol a další odborné veřejnosti. 


Odborný program bude zaměřen na aktuální témata dnešní doby.
    - Mezinárodní hrozby v ochraně veřejného zdraví
    - Infekční onemocnění
    - Problematika hygieny vody
    - Bezpečnost ve výrobkové sféře
    - Zdraví a životní prostředí
    - Projekty a programy podpory veřejného zdraví

Stránky konference

Aktuality

 
Easy To Read
Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě
Partyzánské náměstí 2633/7, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava,
tel.: 596 200 111, fax: 596 118 661, podatelna@zuova.cz,
Datová schránka: pubj9r8
Web: zuova.cz