Prezentace dílčích výsledků studie

V druhé polovině loňského roku (srpen – říjen 2022) jsme v rámci naší Prospektivní studie, provedli dílčí studii. Jednalo se o porovnání dvou testů k posouzení buněčné imunity (stávající test s ELISA koncovkou a druhý test s koncovkou ELISPOT) u cca 90 zaměstnanců.

Výsledky formou posteru jsme prezentovali na mezinárodním mikrobiologickém kongresu v Kodani (ECCMID 2023, The 33nd European Congress of Clinical Microbiology & Infectious Diseases).

Dále byly výsledky publikovány v mezinárodním časopise s impakt faktorem Comparison of Two Commercially Available Interferon-? Release Assays for T-Cell-Mediated Immunity and Evaluation of Humoral Immunity against SARS-CoV-2 in Healthcare Workers - PMC (nih.gov).

Porovnání dvou testů pro posouzení buněčné imunity proti SARS-CoV-2 u zdravotnických pracovníků

Martinek J.1,2, Lochmanová A.1,3, Tomášková H.2,4

1Oddělení imunologie a alergologie, ZÚ, Ostrava

2Ústav epidemiologie a ochrany veřejného zdraví, LF OU, Ostrava

3Ústav laboratorní medicíny, LF OU, Ostrava

4Centrum zdravotnických služeb, ZÚ, Ostrava


Abstrakt

Pro eliminaci virů (SARS-CoV-2) z organismu, hraje, především u primoinfekce, zásadní roli buněčná imunita (humorální, protilátková imunita je až sekundární). V rutinní laboratorní diagnostice se nicméně jako marker imunitní odpovědi na infekční agens měří protilátky (protilátková odpověď), a to z důvodu snazšího provedení a možnosti automatizace. Cílem práce bylo porovnání 2 testů pro testování buněčné odpovědi na SARS-CoV-2 v rámci Prospektivní studie imunitní odpovědi proti SARS-CoV-2 u zaměstnanců ZÚ Ostrava.

V období 08-10/2022 bylo náhodně odebráno 90 zdravotnických pracovníků. Testování humorální imunity: anti-S IgG protilátky a VNT (virus neutralizační test). Buněčná imunita byla stanovena pomocí tzv. IGRA (Interferon-? Release Assays): Quan-T-Cell SARS-CoV-2 (fa Euroimmun) a T-SPOT.COVID (fa Oxford Immunotec).

Z 90 vzorků měřených testem Quan-T Cell bylo 88 (97,8 %) pozitivních a 2 (2,2 %) hraniční. Výsledky testu T-SPOT.COVID 83 (92,2 %) pozitivní, 2 (2,2 %) hraniční a 5 (5,6 %) negativní. Oba testy přinesly podobné výsledky (shoda 94,4 %), přičemž Quan-T-Cell se zdá být nevýznamně (statisticky) citlivější. Korelace mezi VNT a anti-S IgG byla statisticky významná téměř u všech skupin pacientů.

Závěrem lze konstatovat, že IGRA testy jsou citlivější než testování IgG protilátek, zejména u neočkovaných rekonvalescentů Omicron (ve studii). Proto lze doporučit IGRA testy k detekci prodělané infekce u pacientů bez detekovatelných protilátek (s nízkou humorální odpovědí), u imunokompromitovaných pacientů a pacientů na imunosupresivní léčbě.

Poster (EN)

Aktuality

 
Easy To Read
Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě
Partyzánské náměstí 2633/7, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava,
tel.: 596 200 111, fax: 596 118 661, podatelna@zuova.cz,
Datová schránka: pubj9r8
Web: zuova.cz