Evropský atlas životního prostředí a zdraví EEA

Jaká je kvalita ovzduší v místě, kde žijete? Co hladina hluku nebo množství zeleně a kvalita nejbližších míst ke koupání? Nyní můžete zkontrolovat kvalitu životního prostředí na jedné online platformě, evropském atlasu životního prostředí a zdraví EEA (European environment and health atlas). 

Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě se podílel na přípravě dat hlukové zátěže obyvatel v České republice.

Původní tisková zpráva v angličtině je dostupná zde.

Evropský atlas (EN)


Aktuality

 
Easy To Read
Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě
Partyzánské náměstí 2633/7, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava,
tel.: 596 200 111, fax: 596 118 661, podatelna@zuova.cz,
Datová schránka: pubj9r8
Web: zuova.cz