Pozvánka na konferenci

Konzultační den NRL pro klinickou mykologii

 • Pořadatel: Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě, Zdravotní ústav se sídlem v Ústí nad Labem
 • Termín: 31. leden 2023, 10:00–14:00 hodin
 • Místo konání: velká posluchárna Státního zdravotního ústavu v Praze (budova č. 11/104), Šrobárova 49/48, Praha 10
 • Uzávěrka přihlášek 23. leden 2023
 • Akce je určena pro lékaře, vysokoškolsky vzdělané odborné pracovníky ve zdravotnictví, zdravotní laboranty, všeobecné sestry, asistenty ochrany veřejného zdraví
 • Účastnický poplatek 800 Kč s DPH
 • Číslo účtu 3235761/0710, Variabilní symbol: 10108 Do poznámky k platbě uveďte jméno a příjmení Platba na místě platba v místě konání akce není možná
 • Storno poplatek do 31. 12. 2022 storno poplatek činí 0% od 01. 01. 2023 storno poplatek činí 100 %
 • Doba trvání 4 hodiny
 • Odborný garant MUDr. Michaela Cachová
 • Vedoucí akce RNDr. Pavlína Lysková PhD. Mgr. Radim Dobiáš, PhD.
 • Kontaktní osoba Klára Závacká, mobil: 736 518 947, tel.: 596 200 138, e-mail: klara.zavacka@zuova.cz
 • Počet účastníků 190 osob
 • Vzdělávací akce se pořádá dle Stavovského předpisu ČLK č. 16 a bude ohodnocena kredity.

Pozvánka a program

Přihláška

Konzultační den NRL pro klinickou mykologii

Aktuality

 
Easy To Read
Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě
Partyzánské náměstí 2633/7, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava,
tel.: 596 200 111, fax: 596 118 661, podatelna@zuova.cz,
Datová schránka: pubj9r8
Web: zuova.cz