Anonymní bezplatné testování HIV

Nechte se na počkání anonymně a bezplatně otestovat!

  • Sobota 18.5.2019
    DEN S RBP, ZDRAVOTNÍ POJIŠŤOVNOU - ZOO Ostrava, Michálkovická 2081/197
  • Čtvrtek 23. 5. 2019
    OC FRÝDA - 13:00 – 17:00 

 

Aktuality

 
Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě
Partyzánské náměstí 2633/7, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava,
tel.: 596 200 111, fax: 596 118 661, podatelna@zuova.cz,
Datová schránka: pubj9r8