Hlukové mapy 2017

Zveřejnění výsledků strategických hlukových map 2017 pomocí nové mapové aplikace

Ministerstvo zdravotnictví zveřejnilo na svém geoportálu novou mapovou aplikaci pro prezentaci výsledků 3. kola strategických hlukových map. V aplikaci Hlukové mapy 2017 je možné zobrazit 5 dB pásma hluku v okolí hlavních zdrojů hluku a v aglomeracích.  Aplikace obsahuje také přehled počtu hlukem zasažených osob, domů, školských a lůžkových zdravotnických zařízení v katastrech jednotlivých obcí. Pomocí této aplikace je možné zobrazit mapové výstupy v podobě pdf dokumentů.

Strategické hlukové mapy se zpracovávají v pětiletých cyklech pro okolí hlavních pozemních komunikací, po kterých projede více než 3 000 000 vozidel za rok, v okolí hlavních železničních tratí, po kterých projede více než 30 000 vlaků za rok, pro okolí hlavních letišť, s více než 50 000 vzlety nebo přistáními za rok a pro aglomerace Praha, Brno, Ostrava, Olomouc, Plzeň, Liberec a Ústí nad Labem – Teplice. Zpracovatelem těchto map byl Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě.

Webovou aplikaci naleznete na adrese: https://geoportal.mzcr.cz/shm/

Hlukové mapy 2017

Aktuality

 
Easy To Read
Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě
Partyzánské náměstí 2633/7, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava,
tel.: 596 200 111, fax: 596 118 661, podatelna@zuova.cz,
Datová schránka: pubj9r8
Web: zuova.cz