Autorizovaná laboratoř fyziologie a psychologie práce - Brno

Adresa:
Gorkého 6
602 00 Brno

Umístění:
2. patro, místnosti č. 308

Popis služby:
Poskytuje služby pro orgány ochrany veřejného zdraví, zaměstnavatele i soukromé osoby

Popis služby:

 • Měření a posouzení lokální svalové zátěže metodou integrované elektromyografie (iEMG).
 • Stanovení režimových opatření na základě závěrů hodnocení iEMG měření.
 • Měření a posouzení celkové fyzické zátěže metodou monitorování srdeční frekvence.
 • Stanovení režimových opatření na základě závěrů hodnocení celkové fyzické zátěže.
 • Měření a posouzení pracovního místa z hlediska ergonomických požadavků.
 • Konziliární služby v celé šíři problematiky výše uvedené.
 • Zpracování projektů s vytipováním potenciálně rizikových činností z hlediska fyziologie práce, jejich objektivizaci, hodnocení, interpretaci výsledků a návrhy na opatření dle platné legislativy.

Měření jsou prováděna v rámci:

 • Šetření suspektních nemocí z povolání.
 • Kategorizace prací.
 • Vyhlašování rizikových pracovišť.
 • Kolaudačních řízení, zavádění a změnách technologií ve výrobě apod.

Provozní hodiny:
Pondělí Na objednání
Úterý Na objednání
Středa Na objednání
Čtvrtek Na objednání
Pátek Na objednání

Kontaktní osoba MUDr. Marcela Černá
Telefon 541 421 241
Telefon 734 181 605
Adresa elektronické pošty marcela.cerna@zuova.cz

Ing. Petra Marková
Telefon 541 421 229
Telefon 731 607 732
Adresa elektronické pošty petra.markova@zuova.cz

Cena:

 • smluvní - dle rozsahu zakázky
Ambulantní péče
 
Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě
Partyzánské náměstí 2633/7, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava,
tel.: 596 200 111, fax: 596 118 661, podatelna@zuova.cz,
Datová schránka: pubj9r8