Nové algoritmy pro ukončení karantény a izolace

Ministerstvi zdravotnictví vydalo nové algoritmy pro „Ukončení izolace pacienta s onemocněním COVID-19“ a „Ukončení karantény/izolace u kontaktů s nemocným COVID-19“. Mezi nejvýznamnější změny patří zejména to, že za určitých podmínek dochází k ukončení izolace i bez PCR testu, podrobnější informace se dozvíte na https://koronavirus.mzcr.cz/informace-pro-zdravotniky/

Aktuality

 
Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě
Partyzánské náměstí 2633/7, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava,
tel.: 596 200 111, fax: 596 118 661, podatelna@zuova.cz,
Datová schránka: pubj9r8